Zum Inhalt springen

Impresum

Centrála:

Eberspächer Praha s. r. o.
Náchodská 116/208
193 00 Praha 9

Tel.:+420 220 183 700
Fax:+420 220 183 725
cz-info[at]eberspaecher.com

Firma registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110654.

IČ:27392414                 DIČ:CZ27392414

Bankovní spojení :
UniCredit Bank
č.ú. 2106825974/2700  CZK
č.ú. 2106825982/2700  EUR

Pobočky:

Eberspächer Praha s.r.o.
Areál firmy Karex a.s.
569 53 Cerekvice nad Loučnou

Eberspächer Praha s.r.o. – organizační složka
Galvaniho 10
821 04 Bratislava
SLOVAKIA

Eberspächer Praha s.r.o.
Areál firmy S.P.M.B. a.s.
Řipská 1153/20a
627 00 Brno

Platforma EU pro řešení sporů online

Spory mezi spotřebiteli a obchodníky související s kupními smlouvami nebo smlouvami o poskytování služeb uzavřenými po internetu lze řešit pomocí platformy Evropské unie pro mimosoudní řešení sporů online.

Zákon o řešení sporů se spotřebiteli

Nejsme připraveni ani povinni účastnit se arbitráže před smírčím soudem pro řešení sporů se spotřebiteli.