Zum Inhalt springen

Právní upozornění / ochrana osobních údajů

Stav: květen 2018 

Velice nás těší, že jste navštívili náš web a že máte zájem o společnost Eberspächer a její výrobky.

I. Ochrana osobních údajů

 

1. Informace o zpracování dat při navštívení našeho webu

Osobní údaje, které vzniknou v rámci návštěvy našeho webu nebo které nám sdělíte, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Při navštívení našeho webu není nezbytně nutné sdělovat osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud je to z technických důvodů nutné k používání našeho webu nebo když používáte určité funkce nabízené na našem webu, například kontaktní formuláře. Shromažďování vašich osobních údajů pak slouží k tomu, aby bylo možné používat požadované funkce.

Jakmile navštívíte náš web, naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou vám přiřadil poskytovatel připojení k internetu, dále adresu webu, z něhož přicházíte, informace o případně stažených souborech a množství vyžádaných dat a rovněž hledané výrazy, datum a čas. Tato data uchováváme po dobu tří měsíců. Údaje používáme k rozpoznání a odstranění případných bezpečnostních rizik nebo chybného fungování provozovaného webu. Právní základ tohoto zpracování dat tvoří čl. 6 odst. 1 f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, podle kterého je zpracovávat data přípustné pro účely oprávněných zájmů. Naším oprávněným zájmem je zajištění funkčnosti webu a včasné rozpoznání a odvrácení kybernetických útoků.

Vaše údaje zaznamenáváme také v případě, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, poskytovaného na našem webu, nebo jiným způsobem. Tyto údaje pak používáme pouze k zodpovězení vašeho dotazu a k technické správě. Povinné údaje jsou odpovídajícím způsobem označené. Případně můžete být požádáni o uvedení dalších osobních údajů. Tyto údaje jsou dobrovolné a používáme je pouze v rámci zpracování vašeho dotazu. Právní základ pro zpracování vašich údajů v rámci používání kontaktního formuláře tvoří č. 6 odst. 1 b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, pokud je údajů zapotřebí k navázání nebo realizaci smluvního vztahu.

2. Informace o používání souborů cookie a o analýze používání

Za účelem neustálé optimalizace svých webů a poskytování obsahu přizpůsobeného vašim přáním využívá společnost Eberspächer soubory cookie. Cookie jsou malé textové soubory, které web ukládá na váš pevný disk. Jejich hlavním účelem je zvyšovat pohodlí a uživatelskou přívětivost při používání našich stránek a uchovávat údaje ve formulářích (například v kontaktním formuláři). Další soubory cookie, které používáme, slouží ke statistickým účelům. Na jejich základě jsme schopni například zjistit, které části obsahu našeho webu jsou pro naše uživatele obzvláště relevantní a z jakého druhu koncových zařízení ho navštěvují. Dokážeme tak zvyšovat zajímavost našeho webu pro uživatele. Informace o používaných webových prohlížečích a koncových zařízeních nám umožňují přizpůsobovat design stránek nejdůležitějším typům prohlížečů. Soubory cookie nezpůsobí na vašem

počítači žádné škody, nemohou spouštět programy ani obsahovat viry. Ukládání souborů cookie do počítače můžete kdykoli zamezit nastavením prohlížeče. Jak na to, zjistíte v nápovědě k prohlížeči. Za určitých okolností může v tomto případě dojít k omezení funkčnosti našeho webu.

Upozorňujeme, že některé stránky našeho webu za určitých okolností vytvářejí rovněž soubory cookie, které přímo nesouvisejí se společností Eberspächer. Pokud navštívíte stránku s obsahem, který pochází od třetích stran (například YouTube, Issuu aj.), mohou tyto třetí strany do počítače ukládat vlastní soubory cookie. Společnost Eberspächer nemá vliv na používání těchto souborů cookie a z principu jejich fungování k nim nemůže přistupovat, neboť přístup k souborům cookie má pouze ten, kdo je původně vytvořil. Další informace najdete na webu příslušných třetích stran.

Google Analytics

Tento web využívá službu pro webovou analytiku Google Analytics společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics rovněž používá soubory cookie, které umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte náš web. Informace o vašem používání tohoto webu, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se přenášejí a ukládají na server společnosti Google ve Spojených státech. Společnost Eberspächer používá službu Google Analytics s funkcí „_anonymizeIp()“, která maskuje vaši IP adresu a vylučuje možnost spárování údajů s konkrétní osobou. Společnost Google tyto maskované informace používá k vytvoření statistického vyhodnocení způsobu používání webu, k sestavování reportů o aktivitách pro provozovatele webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu. Google rovněž tyto informace případně předává třetím stranám, je-li to ze zákona předepsáno nebo pokud tyto třetí strany údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Vaši IP adresu Google v žádném případě nepáruje s jinými daty, které má k dispozici.

Zaznamenávání údajů o tom, jak používáte náš web, do souborů cookie a jejich zpracování společností Google můžete na všech webech zamezit stažením a nainstalováním doplňku do prohlížeče poskytovaného společností Google.

Pokud náš web navštěvujete z mobilního koncového zařízení, použijte tento odkaz:
Vytvoření souboru opt-out cookie pro tento prohlížeč a tento web.

Další informace o službě Google Analytics najdete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Google Conversion Tracking

Jako uživatel služby AdWords dále využíváme analytickou službu Google Conversion Tracking společnosti Google. Pokud na náš web přijdete prostřednictvím reklamy společnosti Google, služba Google AdWords uloží do vašeho počítače tzv. konverzní soubor cookie. Tyto soubory cookie pozbývají platnosti po uplynutí 30 dnů a neslouží k osobní identifikaci. Pokud před vypršením platnosti souboru cookie navštívíte určité stránky našeho webu, dokážeme jak my, tak společnost Google rozpoznat, že někdo klikl na reklamu, která ho přesměrovala na naši stránku. Každý zákazník služby AdWords dostává jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků služby AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží zákazníkům služby AdWords, kteří se rozhodli využívat sledování konverzí, k vytváření konverzních statistik. Zákazníci služby AdWords v nich zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverzí. Nezískávají však informace, podle nichž by byli schopni osobně identifikovat uživatele. Jestliže se nechcete účastnit sledování konverzí, můžete i v této souvislosti odmítnout ukládání souborů cookie, které je předpokladem pro používání této metody. Provést to můžete třeba v nastavení prohlížeče, kde lze obecně deaktivovat automatické ukládání souborů cookie. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény googleadservices.com.

Google Maps

Na našich stránkách používáme k vizuálně atraktivnímu zobrazení geografických informací Mapy Google. Tato služba vám zároveň usnadňuje vyhledávání prodejců. Mapy Google je mapová služba společnosti Google. Aby bylo možné do našeho webu integrovat a ve vašem prohlížeči zobrazovat mapové podklady společnosti Google, musí vás webový prohlížeč při otevření stránky s kontakty vytvořit spojení se serverem společnosti Google, který se může také nacházet v USA. Společnost Google tím získá informaci o tom, že z IP adresy vašeho zařízení byla otevřena kontaktní stránka našeho webu.

Google AdWords

Využíváme technologii Remarketing společnosti, která cílenou reklamou na stránkách společnosti Google a partnerů ze sítě Google opětovně oslovuje uživatele, kteří již navštívili náš web a projevili zájem o naši nabídku. K zobrazování reklamy se využívají soubory cookie. Pomocí těchto textových souborů lze při návštěvě webu analyzovat chování uživatelů a získané údaje pak využít k cílenému doporučování výrobků a zobrazování reklamy odpovídající zájmům uživatele.

Jestliže nechcete, aby se vám zobrazovala reklama zohledňující vaše zájmy, můžete používání souborů cookie společností Google k těmto účelům deaktivovat otevřením stránky https://www.google.cz/settings/ads/onweb. Alternativně můžete používání souborů cookie třetích stran deaktivovat prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy Deaktivační stránky iniciativy NAINAI (anglicky).

Upozorňujeme, že společnost Google má vlastní směrnice o ochraně osobních údajů, které nejsou závislé na našich. Na tyto směrnice a metody nemáme vliv, a proto za ně neodpovídáme ani neručíme. Před používáním našeho webu si přečtěte zásady ochrany soukromí společnosti Google.

3. Souhlasy a vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zadáte na webu společnosti Eberspächer, budou bez vašeho samostatného souhlasu použity pouze k účelu, k němuž jste je zadali (například k vytvoření nabídky), a dále k technické administraci. Při zadávání údajů vás informujeme o účelu jejich použití a případně požádáme o souhlas s dalším používáním. Právní základ pro zpracování údajů tvoří v těchto případech souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Váš souhlas je vždy dobrovolný a můžete ho kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

I pokud souhlas poskytnete, můžete kromě toho využívání svých osobních údajů k propagačním či marketingovým účelům či k účelům průzkumu mínění kdykoli odmítnout nebo si vyžádat informace o těchto uložených údajích. Své osobní údaje, které jsou u nás uložené, můžete nechat kdykoli opravit, zablokovat nebo vymazat. Za tímto účelem se poštou nebo e-mailem obraťte na odpovědnou osobu uvedenou v impresu. Upozorňujeme, že nesmažeme data, která potřebujeme k vyřízení dosud nedokončeného plnění nebo k prosazení našich práv a nároků. To samé platí i pro data, která musíme uchovávat dle požadavků právních předpisů. Tato data nejprve zablokujeme.

Pokud poskytovatelé služeb uvedení v tomto prohlášení zpracovávají vaše údaje mimo Evropskou unii, zajišťujeme, aby poskytovatelé služeb smluvně nebo jiným způsobem zaručovali rovnocennou úroveň ochrany dat jako v Evropské unii. Prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v impresu si můžete vyžádat kopii těchto záruk.

Rovněž máte právo vyžádat si od nás elektronickou kopii údajů, které zpracováváme v rámci smlouvy nebo na základě vašeho souhlasu (tzv. právo na přenositelnost dat).

4. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Eberspächer si vyhrazuje právo své prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli bez předchozího oznámení pozměnit. Doporučujeme proto, abyste se pravidelně informovali o případných změnách.

5. Kontakt pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů

Máte-li dotazy, které se týkají zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás s žádostí o poskytnutí informací, podněty nebo stížnostmi kdykoli obracet prostřednictvím adresy datenschutz@eberspaecher.com. Vaší záležitostí se neprodleně začneme zabývat. Také máte právo obrátit se na orgán pro ochranu osobních údajů a podat u něj stížnost.

Copyright

© 2015 Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG, Esslingen, Německo – všechny stránky této internetové prezentace.

II. Právní upozornění k obsahu tohoto webu

 

1. Všechna práva vyhrazena

Texty, fotografie, grafiky, zvuky, animace a videa i jejich uspořádání na webu společnosti Eberspächer podléhají ochraně autorským právem a dalšími ochrannými právy. Obsah tohoto webu je bez souhlasu společnosti Eberspächer zásadně zakázáno ke komerčním účelům kopírovat, šířit, pozměňovat či zpřístupňovat třetím osobám. Některé weby společnosti Eberspächer mimoto obsahují fotografie, na které se vztahují autorská práva třetích stran.

Fotografie pro tisk se smějí používat jen k redakčním účelům v rámci novinářského zpravodajství o skupině Eberspächer, a to s uvedením zdroje „Eberspächer“. Otisk a zveřejnění jsou možné bez nároku na honorář. Tisková média však žádáme o zaslání výtisku, elektronická (internetová) média pak o stručné oznámení. K ostatním/komerčním způsobům využití fotografií je zapotřebí předchozího písemného souhlasu tiskového oddělení společnosti Eberspächer.

2. Neposkytování příslibu záruky

Tyto weby jsme vytvořili s maximální možnou pečlivostí. Společnost Eberspächer však navzdory tomu neručí za bezchybnost a přesnost poskytovaných informací. Informace uvedené na těchto webech rovněž nepředstavují výslovně a/nebo individuálně poskytnutou záruku.

3. Neposkytování licence

Cílem společnosti Eberspächer je prezentovat se novátorským a informativním webem. Doufáme, že vás tento web nadchne stejně jako nás. Duševní vlastnictví, které obsahuje (například patenty, značky a autorská práva), je chráněno. Tento web neuděluje licenci k využívání duševního vlastnictví společnosti Eberspächer ani třetích stran.

4. Odkazy

Obsah webů cizích firem, resp. třetích stran, na které se dostanete prostřednictvím odkazů na našem webu, je mimo vliv společnosti Eberspächer, která za něj tudíž nepřebírá odpovědnost. Společnost Eberspächer tímto výslovně prohlašuje, že si nepřivlastňuje obsah odkazovaných stránek. Za škody, které vyplynou z používání těchto cizích stránek, ručí výhradně provozovatel odkazované stránky. Za internetové stránky ostatních podniků našeho koncernu obsahově odpovídají výhradně tyto koncernové podniky. Pokud byste u konkrétní prezentace, na kterou odkazujeme z našeho webu, zjistili nezákonný obsah, odkaz po vašem upozornění neprodleně deaktivujeme. Za tímto účelem se laskavě obraťte na kontaktní adresu uvedenou v impresu.

5. Výrobky a ceny

Údaje o rozsahu dodávky a plnění, vzhledu, cenách, rozměrech a hmotnosti výrobků uvedených na našich webech odpovídají informacím, které byly k dispozici v okamžiku redakční uzávěrky dané stránky, a jsou založeny na vlastnostech německého trhu. Z toho důvodu si výslovně vyhrazujeme právo na provádění změn. Uvedené ceny platí pro naše smluvní partnery jako nezávislé doporučení. O aktuálních prodejních cenách se proto informujte u prodejce dle vlastní volby.

6. Specifická provedení pro určité státy

Důsledkem mezinárodního rozšíření internetu je, že se tyto stránky odvolávají na výrobky nebo služby, které v ostatních státech mimo Německo nemusejí být (zatím) k dispozici nebo jsou v nich k dispozici pod jiným názvem a v jiném provedení. Podívejte se, zda je na stránkách uvedeno zastoupení pro váš stát, a v případě potřeby se obracejte přímo na ně.