Zum Inhalt springen

Více než století zkušeností s klimatizačními systémy – Eberspächer Sütrak

1906
Wilhelm Weckerle zakládá ve Stuttgartu závod „Süddeutsche Maschinen- und Metallwarenfabrik“ („Jihoněmecká továrna na stroje a kovovýrobky“, zkráceně „Sümak“). Podnik vyrábí komerční chladicí stroje a kompresory.

30. léta
Zahájení výroby klimatizačních zařízení pro vozidla.

1950
Podnik se rozrůstá. V této chvíli pracuje u jednoho z největších výrobců malých i velkých chladicích zařízení více než tisícovka zaměstnanců.

1965
Vývoj první klimatizace pro autobusy.

1968
Za pomoci chladicího zařízení Sümak vzniká světově první chlazená bobová a sáňkařská dráha u jezera Königssee (Berchtesgaden).

1976
Odštěpení divize mobilních chladicích a klimatizačních zařízení. Založení nové firmy Sütrak. Zahájení sériové výroby klimatizací pro autobusy.

80. léta
Intenzivní růst v sektoru klimatizací pro autobusy dále zrychluje celosvětovou expanzi. V této době vzniká také nový závod v Renningenu u Stuttgartu.

1996
Firmu Sütrak přebírá společnost Carrier Corporation, jeden z největších světových poskytovatelů topné, klimatizační a chladicí techniky.

2010
Divizi autobusových klimatizací firmy Sütrak, působící v Evropě, na Středním východě a v Africe, získává od společnosti Carrier Corporation koncern Eberspächer. Závod Renningen firmy Eberspächer Sütrak se mění v kompetenční středisko pro „klimatizaci a vytápění autobusů“.